Każdy dom wymaga opieki, szczególnie nasz, zwłaszcza teraz, gdy prace budowlane są na ukończeniu…

brak funduszy mocno spowolnił prace, więc znowu samemu trzeba „zakasać rękawy”…