OPIEKA STACJONARNA

Przygotowania Domu trwają i mozolnie szykujemy się na otwarcie!

DOM DALEKO OD DOMU

Co będziemy oferować?

Do hospicjum stacjonarnego przyjmowani będą chorzy z udokumentowaną chorobą nowotworową w jej terminalnym stadium lub inną chorobą przewlekłą pogarszającą jakość życia, trudną lub niemożliwą do opanowania w warunkach domowych.
Hospicjum stacjonarne obejmuje chorych całodobową opieką zapewniając im maksymalny komfort życia w chorobie, dbając o każdą chwilę aż do końca.

Wygoda i prywatność

Chorzy mają do dyspozycji wygodne jedno, dwu lub trzy-osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, zapewniające poczucie intymności i umożliwiające rodzinie towarzyszenie choremu.

Dostępne dla każdego

Pamiętaj! Hospicjum stacjonarne, choć zapewnia opiekę medyczną, nie jest szpitalem.

Wymagane dokumenty

- skierowanie od lekarza na wniosku Hospicjum

- pisemna zgoda pacjenta lub jego opiekunów na objęcie opieką w Oddziale Opieki Paliatywnej Hospicjum

- dowód osobisty pacjenta,

- dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (karta NFZ),

- kserokopia dokumentacji medycznej z potwierdzeniem rozpoznania choroby nowotworowej (karty informacyjne, wyniki badań, konsultacje)