OPIEKA STACJONARNA

Przygotowania Domu trwają i mozolnie szykujemy się na otwarcie! To już 1 lutego 2023!

DOM DALEKO OD DOMU

Co będziemy oferować?

Do hospicjum stacjonarnego przyjmowani będą chorzy zakwalifikowani do opieki hospicyjnej, jeśli rozpoznano u nich jedną z chorób wymienionych w tabeli. Leczenie jest finansowane na podstawie kontraktu z NFZ, dlatego nasza opieka paliatywno-hospicyjna jest dla części osób całkowicie darmowa.
Hospicjum stacjonarne obejmuje chorych całodobową opieką zapewniając im maksymalny komfort życia w chorobie, dbając o każdą chwilę aż do końca.

Wygoda i prywatność

Chorzy mają do dyspozycji wygodne jedno, dwu lub trzy-osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, zapewniające poczucie intymności i umożliwiające rodzinie towarzyszenie choremu.

Dostępne dla każdego

Pamiętaj! Hospicjum stacjonarne, choć zapewnia opiekę medyczną, nie jest szpitalem.

Wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do refundowanej opieki hospicyjnej (wg ICD-10):
1. Choroby wywołane ludzkim upośledzeniem odporności (HIV) B20-B24
2. Nowotwory C00-D48
3. Następstwa zapalnych chorób układu nerwowego G09
4. Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy G10-G13
5. Stwardnienie rozsiane G35
6. Kardiomiopatie I42-143
7. Niewydolnośc oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej J96
8. Owrzodzenia odleżynowe IV-V stopnia L89

Wymagane dokumenty

- skierowanie od lekarza na wniosku Hospicjum

- pisemna zgoda pacjenta lub jego opiekunów na objęcie opieką w Oddziale Opieki Paliatywnej Hospicjum
- ważne! w przypadku pacjentów nieprzytomnych: wymagany jest wyrok sądu ustanawiający opiekuna prawnego, jak również zgoda właściwego sądu rodzinnego dla opiekuna na umieszczenie pacjenta w hospicjum;

- dowód osobisty pacjenta,

- dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (karta NFZ),

-kserokopia dokumentacji medycznej z potwierdzeniem rozpoznania choroby nowotworowej (karty informacyjne, wyniki badań, konsultacje)