Historia

Jak to się zaczęło...

Każdy jest zdolny do wielkich rzeczy, ale razem możemy jeszcze więcej!

W 2010 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum „Otwarte drzwi”, które przez wiele lat skupiało się na pomocy pacjentom w ich domach, na wspomaganiu rodzin w opiece nad chorymi. Po kilku latach takiej pomocy pojawiło się nowe marzenie, wizja innej formy pomocy… marzenie o budowie domu hospicyjnego, w którym miejsce znaleźliby terminalnie chorzy pacjenci, którymi nie ma się kto opiekować lub pacjenci wymagający specjalnej, fachowej, całodobowej opieki.

Długo trwały poszukiwania takiego miejsca, aż do czasu, gdy Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich zdecydowało o przekazaniu swojej długoletniej siedziby w Skoczowie na rzecz Stowarzyszenia z przeznaczeniem na dom hospicyjny.

I tak w 2015 roku ruszyła machina realizacji marzeń… projekt,  zezwolenie na budowę, poszukiwanie sponsorów, darczyńców, wykonawców, wolontariuszy chętnych do pomocy i wiele, wiele dni, tygodni ciężkiej pracy. Dom rósł jak na drożdżach. Niestety, do czasu… mimo ogromnej fali życzliwości, pomocy spotkaliśmy na naszej drodze ludzi zawistnych, chcących robić kariery, nie mających nic wspólnego z empatią do potrzebujących, skończyły się też środki, zabrakło kolejnych darczyńców – ten ogromny wysiłek nie mógł pójść na marne!

I tu pojawiła się szansa! Środki unijne z EFRR… Stowarzyszenie wystąpiło po raz pierwszy w 2019 roku z wnioskiem o przyznanie dotacji na dokończenie budowy i uruchomienie hospicjum. Po wielu problemach zmuszeni byliśmy powtórnie złożyć wniosek o dotacje unijne w ramach projektu  pn: „Rewitalizacja i rozbudowa budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi” na potrzeby utworzenia centrum usług społecznościowych: „Śląska Cieszyńskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczego Otwarte Drzwi”.

Wygląda na to, że udało się! Otrzymane unijne pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie budowy, umożliwią uruchomienie domu w 2021 roku… trzymajcie kciuki!

EFRR_kolor_poziom_rgb
NA OSI CZASU

Historia Hospicjum Otwarte Drzwi

2010

Powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum "Otwarte Drzwi"

04.2015

Początek budowy stacjonarnego domu hospicyjnego w Skoczowie

10.2020

Przyznanie dotacji z Unii Europejskiej na dokończenie budowy i uruchomienie hospicjum

2010 - do teraz

Niesienie pomocy chorym dorosłym i dzieciom oraz ich rodzinom w powiecie cieszyńskim

Etapy budowy

By rozpocząć budowę potrzebny jest:
projekt - mamy! i ... zezwolenie na budowę - też mamy!
Budowa naszego stacjonarnego hospicjum w Skoczowie rozpoczęła się w 2010 roku. Nakładem ogromnych sił, środków, wielu par pomocnych rąk i wielkich serduch, pomocnych Aniołów mimo wielu przeszkód powstał nowy dom hospicyjny. Niestety, skończyły się środki i póki co, stoi nie dokończony, a poniższe zdjęcia pokazują, jak niewiele nam brakło do finiszu. Czekamy na środki unijne, które pozwolą na dokończenie i uruchomienie naszego domu.