Nasza Misja

Jesteśmy Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi” i działamy na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pobierz nasz statut poniżej i dowiedz się więcej.

Od 2010 roku nasz zespół pielęgniarsko-lekarski przy wsparciu wielu wolontariuszy pomaga terminalnie chorym pacjentom w ich domach i wspomaga rodziny. Dokładamy wszelkich starań, wykorzystujemy naszą wiedzę i umiejętności tak, by trudny czas choroby był dla pacjenta jak najbardziej przyjazny. Opieka paliatywno-hospicyjna ma za zadanie zapewnić choremu i jego bliskim możliwie najlepszą jakość życia aż do śmierci we wszystkich aspektach: fizycznym, poprzez uśmierzenie bólu i cierpienia, a także emocjonalnym, socjalnym i duchowym.

Organizujemy szkolenia, poszukujemy osób chętnych do niesienia pomocy innym poprzez spotkania, prelekcje w szkołach i zakładach pracy, szerzenie wiedzy na temat opieki paliatywnej.

Nasz statut

Wszystkie informacje na temat zakresu działania, zadań, praw i obowiązków członków oraz władz Stowarzyszenia zawiera nasz Statut.