Projekty Unijne

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Otwarte Drzwi w Skoczowie realizuje projekt z funduszy unijnych w ramach naboru WND-RPSL.10.02.02-24-0571/19 pn: „Rewitalizacja i rozbudowa budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi” na potrzeby utworzenia centrum usług społecznościowych „Śląska Cieszyńskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczego Otwarte Drzwi”. 

Uzyskane fundusze pozwoliły Stowarzyszeniu na ukończenie budowy Domu Hospicyjnego m.in. na ocieplenie i otynkowanie istniejącego budynku, oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku, ogrodzenie posesji, pomalowanie dachu, montaż niezbędnych instalacji ppoż, alarmowej, przywoławczej, klimatyzacji, oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynków, wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych i poręczy.

Aktualnie trwają prace porządkowe i przygotowawcze do zakończenia projektu i oddania budynku do użytku.