Pierwsze spotkanie z sympatykami budowy domu, jak i z władzami miasta – symboliczne otwarcie hospicjum.